Stichting Rechtswinkel Hilversum

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Lees meer...

Lees meer

Familierecht

Het familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding.Lees meer...

Lees meer

Consumentenrecht

In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Lees meer...

Lees meer

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Lees meer...

Lees meer

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Lees meer...

Lees meer

Sociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen te garanderen voor personen of gezinnen die niet in staat worden geacht om zelf voor voldoende inkomen te voorzien. Lees meer...

Lees meer

Letselschade

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke schade die een mens ondervindt als hij of zij bij een ongeval betrokken is.Lees meer...

Lees meer
Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text

Rechtswinkel Hilversum

Al meer dan veertig jaar biedt de Rechtswinkel Hilversum te Hilversum laagdrempelige eerstelijns rechtshulp op tal van rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht, familierecht en aansprakelijkheidsrecht.

Teams bestaande uit twee juristen behandelen tijdens de spreekuren vragen en problemen. Bij elk inloopspreekuur is een advocaat aanwezig.

De adviezen worden mondeling verleend. Voor een goed advies is het nodig dat zoveel mogelijk alle voor de zaak van belang zijnde documenten worden meegenomen.

Per advies wordt een vrijwillige minimum bijdrage gevraagd van 10 euro. Donaties kunnen ook overgemaakt worden op onze rekening: NL 49 SNSB 8833 6223 39 t.n.v. Stichting Rechtswinkel Hilversum.

Wegens onze verhuizing is de Rechtswinkel Hilversum tijdelijk gesloten. Nadere informatie volgt.